CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ HOÀNG TRÍ
Tiếng Việt English

Bạn có 0 Sản Phẩm

Tổng giá trị sản phẩm: 0 VNĐ

Tìm Kiếm sản phẩm

Danh mục sản phẩm

Đèn Chùm Đồng - Đèn Trang Trí Hoàng Trí

Đèn chùm

Đèn chùm đồng kiểu Ý HT710-15L Ø96cm
Đèn chùm đồng kiểu Ý HT710-15L Ø96cm Đèn chùm đồng kiểu Ý HT710-15L Ø96cm Đèn chùm đồng kiểu Ý HT710-15L Ø96cm Đèn chùm đồng kiểu Ý HT710-15L Ø96cm Đèn chùm đồng kiểu Ý HT710-15L Ø96cm Đèn chùm đồng kiểu Ý HT710-15L Ø96cm
Giá: 36.129.000 VNĐ
Đèn chùm đồng đá HT720/15 Ø110cm
Giá: 57.800.000 VNĐ
Đèn chùm đồng kiểu Ý HT730-20
Đèn chùm đồng kiểu Ý HT730-20
Giá: 44.229.000 VNĐ
Đèn chùm đồng kiểu Ý HT706-18
Giá: 40.329.000 VNĐ
Đèn chùm đồng mạ vàng 24K HT721-24
Đèn chùm đồng mạ vàng 24K HT721-24
Giá: 121.000.000 VNĐ
Đèn chùm đồng đá HT731-16
Giá: 67.800.000 VNĐ
Đèn chùm đồng đá HT717-15
Giá: 57.800.000 VNĐ
Đèn chùm đồng pha lê HT6004-100
Giá: 443.500.000 VNĐ
Đèn chùm đồng kiểu Ý HTF716-35L
Đèn chùm đồng kiểu Ý HTF716-35L
Giá: 117.000.000 VNĐ
Đèn chùm HT-LT6001 - Ø1500
Giá: 75.000.000 VNĐ
Đèn chùm pha lê HT6008
Giá: 125.000.000 VNĐ
Đèn chùm pha lê HT-PL6003 ( Đặt Hàng )
Giá: 164.286.000 VNĐ
Đèn chùm thả pha lê HT-777
Giá: 13.000.000 VNĐ
ĐÈN THẢ THÔNG TẦNG HT-666
Giá: 14.500.000 VNĐ
Đèn thả pha lê HT779 Ø660
Giá: 15.000.000 VNĐ

Đèn Mâm Áp Trần

Đèn mâm áp trần đồng đá HTMDD210 Ø400mm
Giá: 4.600.000 VNĐ
Đèn mâm áp trần đồng đá HT-MDD211
Giá: 15.500.000 VNĐ
ĐÈN MÂM ÁP TRẦN ĐỒNG HTMD210 Ø500MM
Giá: 4.100.000 VNĐ
Đèn mâm pha lê HT-D075 Ø80cm
Giá: 9.500.000 VNĐ
Đèn mâm pha lê HT-D048 Ø100cm
Giá: 13.456.000 VNĐ
Đèn mâm pha lê HT-PL3047 Ø100cm
Giá: 14.250.000 VNĐ
Đèn mâm pha lê HT-D069 (1000 x 2000mm)
Giá: 42.220.000 VNĐ
Đèn mâm pha lê HT-D092 Ø750
Giá: 16.500.000 VNĐ
Đèn mâm pha lê HT-D081 (60 x 120cm)
Giá: 20.714.000 VNĐ
đèn mâm pha lê hình vuông HTD077 W80cm
Giá: 11.200.000 VNĐ
Đèn mâm pha lê HT-D050 W80cm
Giá: 11.500.000 VNĐ
Đèn mâm pha lê hình vuông HT4019 Ø80cm
Giá: 8.500.000 VNĐ
Đèn mâm pha lê HTD089 (80 x 120)
Giá: 31.110.000 VNĐ
Đèn mâm pha lê HTD079 (80 x 120cm)
Đèn mâm pha lê HTD079 (80 x 120cm)
Giá: 25.700.000 VNĐ
Đèn mâm pha lê HTD049 105 x 75cm
Đèn mâm pha lê HTD049 105 x 75cm Đèn mâm pha lê HTD049 105 x 75cm
Giá: 15.800.000 VNĐ

ĐỒNG HỒ ĐỒNG

Đồng hồ đồng treo tường HT9950 Ø60cm
Đồng hồ đồng treo tường HT9950 Ø60cm
Giá: 11.150.000 VNĐ
Đồng hồ đồng treo tường HT9954
Giá: 13.350.000 VNĐ
Đồng hồ đồng treo tường HT9953
Giá: 29.000.000 VNĐ
PHONE
SMS